42 wyświetlenia

Radca Prawny – Adwokat

kancelaria.ogloszenia

Zapisz

Grupa Kapitałowa Home Invest zajmująca się budową i sprzedażą mieszkań na rynku warszawskim w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko:

Radca Prawny – Adwokat
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy osoby, która wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie będzie, w ramach Zespołu Prawnego, świadczyć obsługę prawną spółek z grupy kapitałowej działającej na warszawskim rynku inwestycji mieszkaniowych.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, oświadczeń i innych dokumentów związanych bieżącą działalnością grupy kapitałowej;
 • opracowywanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji oraz porad prawnych w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółek z grupy kapitałowej, w tym z zakresu obrotu nieruchomości, finansowania inwestycji oraz ochrony danych osobowych (RODO);
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym lub przygotowywanie uchwał, wniosków, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji;
 • obsługa korporacyjna spółek, w tym udział w procesach przekształcenia i łączenia spółek z grupy kapitałowej;
 • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • śledzenie zmian w przepisach prawnych w zakresie dotyczącym grupy kapitałowej oraz raportowanie o ich wpływie na jej działalność;
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Oczekiwania:

 • posiadanie uprawnień radcy prawnego lub adwokata (w przypadku adwokatów gotowość ewentualnego uzyskania wpisu na listę radców prawnych);
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców (mile widziane doświadczenie związane z obsługą podmiotów z rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących inwestycje deweloperskie);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku prawnika wewnętrznego;
 • umiejętność pracy wykonywanej samodzielnie jak i w zespole, także pod presją czasu i odpowiedzialności;
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • dobra znajomość obsługi programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz Lex i Legalis.

Oferujemy:

 • elastyczną formę współpracy w oparciu o umowę B2B;
 • pracę w biurze zlokalizowanym na warszawskiej Woli;
 • możliwość udziału w branżowych szkoleniach oraz konferencjach;
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach rozwijającej się grupy kapitałowej (w przygotowaniu kilkanaście projektów deweloperskich);
 • pracę w firmie z polskim kapitałem, o ugruntowanej pozycji na warszawskim rynku nieruchomości;
 • opiekę medyczną.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Jesteśmy Kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi Klientami.
Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii.
 Z uwagi na dynamiczny rozwój Departamentu Prawnego poszukujemy do współpracy:
RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA
Miejsce pracy: Wrocław

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • narzędzia potrzebne do świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii,
 • możliwość obsługi małych i średnich przedsiębiorców o różnorodnych profilach działalności,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole,
 • rozwój zawodowy.

Wymagania:

 • doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców zdobyte w kancelarii lub korporacji,
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych,
 • dobra znajomość MS Office,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielna organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów,
 • udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa,
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • współpraca z innym adwokatem/radcą prawnym w ramach referatu prawnego (mały zespół świadczący obsługę prawną na rzecz Klientów Kancelarii),
 • dbałość o najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz klientów Kancelarii,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej oraz zadań wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych lub adwokatach.
Ogłoszenie wygasło

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje radcy prawnego – adwokata w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego w zakresie mediów publicznych.

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

 

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:

Warszawa, do 31 grudnia 2020 r./20 godzin tygodniowo

Zakres zadań:

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów, dotyczących zagadnień związanych z mediami publicznymi.

Wymagania:

Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej lub świadczenie obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej.

Znajomość prawa w zakresie dotyczącym mediów publicznych, prawa medialnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa własności intelektualnej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Termin składania dokumentów:

28 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesyłać na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Lub składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „Współpraca – Departament Mediów Publicznych”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.

Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4]która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Andersen Tax & Legal z sukcesem łączy wiedzę prawną i ekonomiczną. Tworzymy zespół doświadczonych ekspertów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Do naszych klientów należą polskie spółki i przedsiębiorstwa międzynarodowe, spółki publiczne, firmy rodzinne, wspieramy też sektor publiczny.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie kancelarii prawnych i firm doradczych skupiające prawie 5 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 140 lokalizacjach.

 

Obecnie poszukujemy osoby
na stanowisko:

RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Miejsce pracy: Katowice

Szukamy osoby doświadczonej, gotowej wesprzeć Zespół ds. Nieruchomości przy obsłudze prawnej zleceń dotyczących transakcji nieruchomościowych, M&A oraz inwestycji budowlanych.

 

Oczekiwane kompetencje:

 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa (in-house lawyer) w zakresie obsługi prawnej transakcji kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji nieruchomościowych, w tym badaniu due diligence, transakcjach M&A, negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w szczególności angielskiego języka prawniczego),
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, zdolność do analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność doskonałej organizacji czasu pracy i odpowiedzialne traktowanie powierzonych zadań,
 • łatwość w nawiązywaniu i budowaniu relacji z klientami,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym uczestniczenie w prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach,
 • konkurencyjne zarobki i pakiet świadczeń dodatkowych, w tym prywatną opiekę medyczną,
 • nowoczesne narzędzia pracy w biurze o wysokim standardzie,
 • publikowanie artykułów na łamach najpoczytniejszych periodyków oraz portali internetowych,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Andersen Tax & Legal to miejsce, w którym prawnicy mogą rozwinąć swój potencjał, dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz są otwarci na nowe wyzwania.

APLIKUJ, ZOSTAŃ I ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!
DO ZOBACZENIA!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego w j. angielskim za pomocą przycisku  z dopiskiem „Radca prawny/Adwokat Katowice” do 22 lutego 2020 roku. Prosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Ogłoszenie wygasło

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o.

Kompleksowo wspieramy biznes naszych klientów oferując usługi prawne obejmujące różnorodne obszary prowadzonej działalności gospodarczej. Nasz zespół odnotowuje stały, dynamiczny rozwój i jest tworzony przez profesjonalistów.

Radca Prawny – Adwokat

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a w tym:
 • bieżące konsultacje i doradztwo (w siedzibie klienta i on-line),
 • opiniowanie umów i aktów prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów, zgód i umów,
 • opracowywanie strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami, organami administracji,
 • udział w spotkaniach.

 OCZEKUJEMY:

 • wpis na odpowiednią listę zawodową,
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • komunikatywności,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych.

 OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub działalności gospodarczej (B2B)
 • Możliwość rozwoju i zdobywania dalszego doświadczenia, przy wsparciu doświadczonych prawników,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Atrakcyjny sposób współpracy i wynagradzania.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert