60 wyświetleń

Radca Prawny – Adwokat

kancelaria.ogloszenia

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Grupa Kapitałowa Home Invest zajmująca się budową i sprzedażą mieszkań na rynku warszawskim w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko:

Radca Prawny – Adwokat
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy osoby, która wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie będzie, w ramach Zespołu Prawnego, świadczyć obsługę prawną spółek z grupy kapitałowej działającej na warszawskim rynku inwestycji mieszkaniowych.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, oświadczeń i innych dokumentów związanych bieżącą działalnością grupy kapitałowej;
 • opracowywanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji oraz porad prawnych w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółek z grupy kapitałowej, w tym z zakresu obrotu nieruchomości, finansowania inwestycji oraz ochrony danych osobowych (RODO);
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym lub przygotowywanie uchwał, wniosków, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji;
 • obsługa korporacyjna spółek, w tym udział w procesach przekształcenia i łączenia spółek z grupy kapitałowej;
 • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • śledzenie zmian w przepisach prawnych w zakresie dotyczącym grupy kapitałowej oraz raportowanie o ich wpływie na jej działalność;
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Oczekiwania:

 • posiadanie uprawnień radcy prawnego lub adwokata (w przypadku adwokatów gotowość ewentualnego uzyskania wpisu na listę radców prawnych);
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców (mile widziane doświadczenie związane z obsługą podmiotów z rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących inwestycje deweloperskie);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku prawnika wewnętrznego;
 • umiejętność pracy wykonywanej samodzielnie jak i w zespole, także pod presją czasu i odpowiedzialności;
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • dobra znajomość obsługi programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz Lex i Legalis.

Oferujemy:

 • elastyczną formę współpracy w oparciu o umowę B2B;
 • pracę w biurze zlokalizowanym na warszawskiej Woli;
 • możliwość udziału w branżowych szkoleniach oraz konferencjach;
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach rozwijającej się grupy kapitałowej (w przygotowaniu kilkanaście projektów deweloperskich);
 • pracę w firmie z polskim kapitałem, o ugruntowanej pozycji na warszawskim rynku nieruchomości;
 • opiekę medyczną.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Jesteśmy Kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi Klientami.
Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii.
 Z uwagi na dynamiczny rozwój Departamentu Prawnego poszukujemy do współpracy:
RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA
Miejsce pracy: Wrocław

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • narzędzia potrzebne do świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii,
 • możliwość obsługi małych i średnich przedsiębiorców o różnorodnych profilach działalności,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole,
 • rozwój zawodowy.

Wymagania:

 • doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców zdobyte w kancelarii lub korporacji,
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych,
 • dobra znajomość MS Office,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielna organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów,
 • udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa,
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • współpraca z innym adwokatem/radcą prawnym w ramach referatu prawnego (mały zespół świadczący obsługę prawną na rzecz Klientów Kancelarii),
 • dbałość o najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz klientów Kancelarii,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej oraz zadań wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych lub adwokatach.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje radcy prawnego – adwokata w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego w zakresie mediów publicznych.

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

 

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:

Warszawa, do 31 grudnia 2020 r./20 godzin tygodniowo

Zakres zadań:

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów, dotyczących zagadnień związanych z mediami publicznymi.

Wymagania:

Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej lub świadczenie obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej.

Znajomość prawa w zakresie dotyczącym mediów publicznych, prawa medialnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa własności intelektualnej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Termin składania dokumentów:

28 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesyłać na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Lub składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „Współpraca – Departament Mediów Publicznych”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.

Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4]która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Andersen Tax & Legal z sukcesem łączy wiedzę prawną i ekonomiczną. Tworzymy zespół doświadczonych ekspertów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Do naszych klientów należą polskie spółki i przedsiębiorstwa międzynarodowe, spółki publiczne, firmy rodzinne, wspieramy też sektor publiczny.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie kancelarii prawnych i firm doradczych skupiające prawie 5 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 140 lokalizacjach.

 

Obecnie poszukujemy osoby
na stanowisko:

RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Miejsce pracy: Katowice

Szukamy osoby doświadczonej, gotowej wesprzeć Zespół ds. Nieruchomości przy obsłudze prawnej zleceń dotyczących transakcji nieruchomościowych, M&A oraz inwestycji budowlanych.

 

Oczekiwane kompetencje:

 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa (in-house lawyer) w zakresie obsługi prawnej transakcji kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji nieruchomościowych, w tym badaniu due diligence, transakcjach M&A, negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w szczególności angielskiego języka prawniczego),
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, zdolność do analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność doskonałej organizacji czasu pracy i odpowiedzialne traktowanie powierzonych zadań,
 • łatwość w nawiązywaniu i budowaniu relacji z klientami,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym uczestniczenie w prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach,
 • konkurencyjne zarobki i pakiet świadczeń dodatkowych, w tym prywatną opiekę medyczną,
 • nowoczesne narzędzia pracy w biurze o wysokim standardzie,
 • publikowanie artykułów na łamach najpoczytniejszych periodyków oraz portali internetowych,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Andersen Tax & Legal to miejsce, w którym prawnicy mogą rozwinąć swój potencjał, dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz są otwarci na nowe wyzwania.

APLIKUJ, ZOSTAŃ I ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!
DO ZOBACZENIA!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego w j. angielskim za pomocą przycisku  z dopiskiem „Radca prawny/Adwokat Katowice” do 22 lutego 2020 roku. Prosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o.

Kompleksowo wspieramy biznes naszych klientów oferując usługi prawne obejmujące różnorodne obszary prowadzonej działalności gospodarczej. Nasz zespół odnotowuje stały, dynamiczny rozwój i jest tworzony przez profesjonalistów.

Radca Prawny – Adwokat

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a w tym:
 • bieżące konsultacje i doradztwo (w siedzibie klienta i on-line),
 • opiniowanie umów i aktów prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów, zgód i umów,
 • opracowywanie strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami, organami administracji,
 • udział w spotkaniach.

 OCZEKUJEMY:

 • wpis na odpowiednią listę zawodową,
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • komunikatywności,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych.

 OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub działalności gospodarczej (B2B)
 • Możliwość rozwoju i zdobywania dalszego doświadczenia, przy wsparciu doświadczonych prawników,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Atrakcyjny sposób współpracy i wynagradzania.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

COMPLIANCE PARTNERS SZPYTKA sp.k.

Świadczymy usługi na rzecz międzynarodowych i polskich przedsiębiorców. Naszych klientów wspieramy m.in. w obszarze prawa gospodarczego, prawa rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Wyróżnia nas interdyscyplinarne podejście, uwzględniające efektywność operacyjną oraz przyjazność rekomendowanych rozwiązań.

Do naszego wrocławskiego zespołu poszukujemy:

Radca prawny / Adwokat

Miejsce pracy: Wrocław

Jeżeli:

 • posiadasz doświadczenie w obsłudze podmiotów prawa handlowego,
 • jesteś zainteresowany/a możliwością samodzielnej i bezpośredniej współpracy z klientami,
 • posiadasz zdolności zarządzania projektami oraz zespołem prawników lub chciałbyś/chciałabyś sprawdzić się w zarządzaniu projektami lub zespołem prawników,
 • potrafisz utrzymywać relacje z klientami,
 • cechuje Cię umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura komunikacji,
 • doskonale posługujesz się językiem angielskim lub/i językiem niemieckim,

dołącz do Compliance Partners

Do Twoich głównych obowiązków będą należały:

 • bieżące doradztwo podmiotom prawa handlowego;
 • kierowanie oraz samodzielne zarządzanie kompleksowymi projektami prawnymi;
 • działania akwizycyjne zmierzające do pozyskiwania nowych klientów;
 • wspieranie w budowaniu wizerunku kancelarii;

Oferujemy:

 • atrakcyjną formułę wynagradzania, dodatkowo uwzględniającą Twoją rolę w projektach,
 • wynagradzanie udziału w rozwoju Compliance Partners,
 • pracę w zespole tworzonym wyłącznie przez specjalistów – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Pydo i Wspólnicy Sp.k.

http://www.pydo-legal.com/

Jako Kancelaria specjalizująca się m.in. w obsłudze projektów energetycznych / ESCO / OZE / budowlanych, poszukujemy samodzielnego radcy prawnego – adwokata wspierającego nasz zespół w ww. dziedzinach prawa. Oferujemy szerokie możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę pracy oraz prestiżową lokalizację w naszej nowej siedzibie przy ul. Flory 9.

Radca Prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania szczegółowe:

Wiedza i doświadczenie w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

 • prawo budowlane ­- w tym doświadczenie w obsłudze realizacji procesu inwestycyjnego i sporów na tle kontraktów budowlanych;
 • prawo energetyczne / OZE;
 • prawo nieruchomości;
 • prawo zamówień publicznych / PPP;
 • postępowania sądowe;
 • postępowania administracyjne;
 • prawo ochrony środowiska;

oraz:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinach zdobyte w kancelarii lub jako prawnik wewnętrzny;
 • praktyka w dużych projektach inwestycyjnych łączących kilka dziedzin prawa, ze wskazaniem na szeroko rozumianą energetykę;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • proaktywność i umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. od ponad dwudziestu lat rozwiązuje problemy prawne Klientów. Nie boimy się niestandardowych i nowatorskich rozwiązań, opracowywanych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Nasz zespół tworzy ponad 45 prawników, specjalistów z różnych dziedzin. Specjalizujemy się w prawie podatkowym, handlowym, giełdowym, prawie pracy, cywilnym, budowlanym, farmaceutycznym, własności intelektualnej i administracyjnym. Dynamika prowadzenia biznesu oraz szybko zmieniające się środowisko prawne, motywują nas do ciągłego rozwoju i doskonalenia standardów. Aktualnie poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Toruń
Od Kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
 • doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw z zakresu spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
 • biegłej lub bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii prawniczej, pozwalającej na sporządzanie umów i opinii,
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz Systemów Informacji Prawnej LEX i Legalis;
 • samodzielności w prowadzeniu powierzonych zadań,
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, analitycznych i kreatywności,
 • wysokorozwiniętej umiejętności współpracy w zespole,
 • doskonałej umiejętności zarządzania czasem i priorytetami,
 • czynnego prawa jazdy kategorii B.
Naszym Współpracownikom oferujemy:

 • ciekawe, niestandardowe zlecenia,
 • możliwość poszerzenia swojej wiedzy i rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz szkoleń specjalistycznych i rozwijających kompetencje miękkie,
 • stabilne i motywujące warunki współpracy w dynamicznym zespole,
 • benefity pozapłacowe, w tym dofinansowanie do karty Multisport.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
GWW jest jedną z największych firm prawniczych i podatkowych w Polsce. Na rynku funkcjonujemy ponad 23 lata. Zatrudniamy 120 prawników, wśród których większość to radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi. Pracujemy dla polskich oraz międzynarodowych firm m.in. z sektora telekomunikacyjnego, medialnego, energetycznego, finansowego, nieruchomościowego oraz branży TSL.
 
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
RADCA PRAWNY / ADWOKAT
MIEJSCE PRACY: POZNAŃ

Wymagania:

 • uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego / adwokata
 • mile widziane doświadczenie w następujących obszarach: spory, kontrakty cywilne i handlowe, prawo administracyjne, prawo nowych technologii, prawo branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, proces inwestycyjny, prawo i kontrakty budowlane
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego
 • dyspozycyjność
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów
 • sumienność, dokładność, rzetelność

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy
 • przyjazną atmosferę
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

CEE ATTORNEYS SZMIGIEL, PAPROS & GREGORCZYK SPÓŁKA JAWNA

CEE Attorneys to międzynarodowa kancelaria prawna z ponad 100 prawnikami w 11 biurach w Europie Centralnej oraz Wschodniej, która obecnie świadczy usługi w Czechach, Polsce, na Słowacji, Litwie, Łotwie, Bułgarii oraz Rumunii współpracując także z kancelariami z Indii oraz Chin.

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Bieżąca obsługa i prowadzenie spraw Kancelarii, nadzór nad prowadzonymi sprawami
 • Sporządzanie wniosków i pism procesowych
 • Przygotowywanie pozwów
 • Sporządzanie wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym
 • Sporządzenie opinii prawnych
 • Sporządzanie i analizowanie umów
 • Udział w rozprawach

Od osoby zatrudnionej wymagamy:

 • Uprawnień adwokata lub radcy prawnego
 • Doświadczenia w bieżącej obsłudze przedsiębiorców
 • Doświadczenia procesowego w zakresie prowadzenia spraw cywilnych i karnych
 • Umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów,
 • Umiejętności budowania i utrzymywania relacji z Klientami

Oferujemy:

 • Świetną atmosferę w pracy oraz zgrany zespół
 • Doskonałe warunki do rozwoju zawodowego
 • Pełną wyzwań pracę nad ciekawymi projektami,
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • Możliwość samorealizacji oraz rozwoju osobistego,
 • Konkurencyjne warunki zatrudnienia,

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez CEE Attorneys Szmigiel, Papros & Gregorczyk z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest CEE Attorneys Szmigiel, Papros & Gregorczyk Sp. J z siedzibą w Warszawieprzy ul. Puławskiej 99A 02-595 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Radca prawny/Adwokat
miejsce pracy: Gdańsk

OFERUJEMY

 • pracę przy międzynarodowych projektach
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych w codziennej pracy
 • profesjonalne szkolenia dostosowane do stanowiska pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • benefity obejmujące dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego oraz platformy kafeteryjnej
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracę
 • 2 dni w roku dodatkowo wolne (Wielki Piątek, Wigilia)
 • wspólne świętowanie sukcesów naszych pracowników oraz wydarzeń firmowych

POSZUKIWANE KOMPETENCJE

 • tytuł radcy prawnego/adwokata
 • kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prawa energetycznego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z międzynarodowymi klientami)
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy
 • łatwość w nawiązywaniu relacji z klientami
 • wysoka kultura osobista i zaangażowanie
 • punktualność, odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego
 • aktywne pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów biznesowych
 • budowanie długotrwałych relacji biznesowych z Klientami w Polsce i za granicą
 • prowadzenie prezentacji, negocjowanie warunków umów (często w języku obcym)
 • sporządzanie pism procesowych, występowanie przed sądami i urzędami
 • samodzielna realizacja zleceń
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal funkcjonuje na rynku usług prawnych od 2010 roku. Jej zespół stanowi grono ambitnych prawników reprezentujących swoich Mocodawców z należytą starannością. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Wraz z dynamicznym rozwojem prowadzonej przez nią działalności Kancelaria poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Radca Prawny / Adwokat.

Radca Prawny / Adwokat

Miejsce pracy: Gdynia

WYMAGANIA:

 • aktywne wykonywanie zawodu radcy prawnego, adwokata,
 • wysoka motywacja wewnętrzna do osiągania wyznaczonych celów zawodowych,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • sumienność oraz rzetelność w realizacji przydzielonych zadań służbowych,
 • biegłość w zakresie wiedzy prawniczej z prawa: upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego.

OBOWIĄZKI:

 • praca od poniedziałku do piątku,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obciążonych presją czasu,
 • prowadzenie sprawozdań z wykonanej pracy,
 • współpraca z prawnikami w zakresie ustaleń dalszej obsługi poszczególnych klientów.

OFERUJEMY: 

 • wynagrodzenie stosowne do ilości wykonanej pracy, przyjętych zleceń,
 • udział w szkoleniach merytorycznych,
 • sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy: laptop, telefon komórkowy,
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z kancelarią
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

RADCA PRAWNY /
ADWOKAT

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą zaangażowanych i energicznych osób. Nasza firma to jedna z największych polskich spółek zajmujących się wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Mamy świadomość, że razem tworzymy coś wielkiego, w innowacyjnej branży, dlatego tak bardzo lubimy to, co robimy. Zajmujemy się realizacją elektrowni słonecznych.

Dlaczego warto?

atrakcyjne wynagrodzenie

brak nonsensów korporacyjnych, polityki i szybka ścieżka decyzyjna
innowacyjna
branża
duża możliwość rozwoju w ramach Innogy
stabilność koncernu międzynarodowego
karta MultiSport
realizacja własnych pomysłów i duża samodzielność
prywatna opieka medyczna
wspaniały zespół i  doskonała atmosfera

Potrzebujemy Ciebie, jeśli:

 • Posiada min. 3 lata doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 • Bardzo dobrze od strony praktycznej zna prawo związane z obrotem gospodarczym (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy,
 • Posiada doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów,
 • Aktywnie poszukuje nowych rozwiązań i jest otwarta na zmiany,
 • Odnajduje się w pracy, która wymaga samodzielności i terminowości oraz dobrej organizacji pracy,
 • Potrafi pracować pod presją czasu i jest silnie zmotywowana do pracy.

Twoje zadania:

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • Sporządzanie porad, informacji i opinii prawnych,
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami oraz postępowaniach sądowych,
 • Monitorowanie zmian ustawodawczych.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

KANCELARIA PRAWNA CHAŁAS I WSPÓLNICY

poszukuje do stałej współpracy

Radców prawnych/Adwokatów
do Praktyki Prawa Life Science and Healthcare na stanowisko
Senior Associate, Associate
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: LS-11/2019

WYMAGANIA:

 • minimum 1-roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub współprowadzeniu jako radca prawny lub adwokat obsługi prawnej klientów w branżach farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, weterynaryjnej, czy innej zbliżonej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prawie własności intelektualnej,
 • chęć współpracy przy projektach związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem innowacji,
 • umiejętność trafnej analizy sytuacji prawnej,
 • analityczny sposób myślenia i umiejętności formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy,
 • swobodna komunikacja w języku angielskim, w tym znajomość terminologii prawniczej,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz samodzielne prowadzenie ciekawych projektów,
 • pracę w zespole doświadczonych ekspertów,
 • stabilne zatrudnienie,
 • ubezpieczenie Medicover,
 • dostęp do karty MultiSport,
 • owoce i pyszną kawę 🙂
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

BRYSIEWICZ I WSPÓLNICY sp.k.

Kancelaria Brysiewicz & Wspólnicy jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą świadczącą pomoc prawną dla biznesu. Kancelarię buduje zespół doświadczonych ekspertów doradzających przy rozwiązywaniu największych i najbardziej złożonych sporów gospodarczych i korporacyjnych w Polsce.

Tym, co nas wyróżnia na tle innych kancelarii prawniczych, jest partnerskie podejście do współpracowników oraz zrozumienie ich potrzeb. Stawiamy na ich rozwój i wspieramy w realizacji pomysłu na siebie.

Obecnie do zespołu rozwiązywania sporów procesowych poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Oczekujemy:

 • tytułu zawodowego radcy prawnego / adwokata
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu sporów procesowych
 • bardzo dobrej znajomości procedury cywilnej, prawa zobowiązań oraz prawa spółek handlowych
 • posiadania tzw. „lekkiego pióra procesowego”
 • samodzielności, skrupulatności, zaangażowania oraz odpowiedzialności za powierzone zadania
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • kreatywności w dążeniu do osiągnięcia założonych celów
 • chęci rozwoju oraz poszerzania kompetencji

Oferujemy:

 • perspektywę współtworzenia działu rozwiązywania sporów gospodarczych w dynamicznie rozwijającej się firmie prawniczej
 • pracę w młodym zespole przy największych sporach gospodarczych i korporacyjnych w Polsce
 • wsparcie w budowaniu wizerunku eksperta na rynku usług prawniczych
 • możliwość rozwoju biznesowego oraz budowania relacji z klientami
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość awansu w ramach struktur kancelarii
 • udział w konferencjach i szkoleniach, pakiet prywatnej opieki medycznej
 • przyjazną atmosferę pracy
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie pism procesowych,
 • Opracowanie strategii procesowej,
 • Reprezentowanie Banku w postępowaniach sądowych,
 • Bieżące doradztwo prawne dla jednostek organizacyjnych obsługujących klientów Banku.


Wymagania:

 • Minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy w kancelarii lub instytucji finansowej,
 • Wiedza w zakresie prawa bankowego i przepisów regulujących produkty bankowe,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów,
 • Wysoka komunikatywność i kultura osobista, doskonała organizacja pracy,
 • Dokładność i terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Samodzielność działania oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Praktyczna znajomość programów MS Office (Word i Excel),
 • Łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w sposób ustny, jak i pisemny.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą zaangażowanych i energicznych osób. Nasza firma to jedna z największych polskich spółek zajmujących się wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Mamy świadomość, że razem tworzymy coś wielkiego, w innowacyjnej branży, dlatego tak bardzo lubimy to, co robimy. Zajmujemy się realizacją elektrowni słonecznych.

Dlaczego warto?

atrakcyjne wynagrodzenie

brak nonsensów korporacyjnych, polityki i szybka ścieżka decyzyjna
innowacyjna
branża
duża możliwość rozwoju w ramach Innogy
stabilność koncernu międzynarodowego
karta MultiSport
realizacja własnych pomysłów i duża samodzielność
prywatna opieka medyczna
wspaniały zespół i  doskonała atmosfera

Potrzebujemy Ciebie, jeśli:

 • Posiada min. 3 lata doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 • Bardzo dobrze od strony praktycznej zna prawo związane z obrotem gospodarczym (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy,
 • Posiada doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów,
 • Aktywnie poszukuje nowych rozwiązań i jest otwarta na zmiany,
 • Odnajduje się w pracy, która wymaga samodzielności i terminowości oraz dobrej organizacji pracy,
 • Potrafi pracować pod presją czasu i jest silnie zmotywowana do pracy.

Twoje zadania:

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • Sporządzanie porad, informacji i opinii prawnych,
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami oraz postępowaniach sądowych,
 • Monitorowanie zmian ustawodawczych.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim Koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zatrudnieniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizujemy z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez zespołowej pracy. Pracownicy z inicjatywą, odpowiedzialni i dążący do celu i mają możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego.

 

CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. prowadząca obsługę prawną Koncernu STRABAG SE w  Polsce poszukuje osoby do biura  w Pruszkowie na stanowisko:

Radca prawny/adwokat specjalizujący się w doradztwie procesów inwestycji budowlanych

Zadania:

 • sporządzanie pism oraz umów w ramach obsługi procesów inwestycyjnych,
 • opiniowanie i negocjowanie warunków umów,
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami firmy oraz doradztwo prawne w zakresie wykonanych czynności,
 • świadczenie pomocy prawnej w tym występowanie w charakterze pełnomocnika w sporach sądowych, przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz pozasądowych,

Wymagania:

 • doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze prawnika wewnętrznego in-house lawyer w branży lub kancelarii,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą procesów inwestycyjnych, w tym również realizowanych w trybie Zamówień Publicznych,
 • znajomość języka angielskiego prawniczego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego,
 • wielozadaniowość oraz zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, zdolność do identyfikowania potrzeb klienta wewnętrznego oraz budowania z nim dobrych relacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność oraz profesjonalizm w działaniu.

Oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia w dobrze zorganizowanej, międzynarodowej firmie o wysokich standardach i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • uczestniczenie w wielu ciekawych projektach przy zespole doświadczonych prawników,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Wawrzyniak
CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
tel. +48(22) 7144396
www.strabag.pl/kariera

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie pism procesowych,
 • Opracowanie strategii procesowej,
 • Reprezentowanie Banku w postępowaniach sądowych,
 • Bieżące doradztwo prawne dla jednostek organizacyjnych obsługujących klientów Banku.


Wymagania:

 • Minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy w kancelarii lub instytucji finansowej,
 • Wiedza w zakresie prawa bankowego i przepisów regulujących produkty bankowe,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów,
 • Wysoka komunikatywność i kultura osobista, doskonała organizacja pracy,
 • Dokładność i terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Samodzielność działania oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Praktyczna znajomość programów MS Office (Word i Excel),
 • Łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w sposób ustny, jak i pisemny.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

KNP Kamiński sp.k.

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa
O nas: Jesteśmy specjalistyczną kancelarią prawną doradzającą polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Rozwijamy swoją działalność i obecnie do zespołu poszukujemy adwokata lub radcy prawnego z ponad 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów na gruncie prawa gospodarczego, mile widziane doświadczenie jako prawnik wewnętrzny,
 • szczegółowa wiedza w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego, w tym prawa nieruchomości,
 • doświadczenie w obszarze prawa pracy lub prawa własności intelektualnej mile widziane;
 • biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, uwzględniająca terminologię prawniczą, pozwalająca na samodzielne redagowanie dokumentów oraz opiniowanie i negocjowanie umów (rozmowa rekrutacyjna odbędzie się w języku angielskim),
 • zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania, wielozadaniowość, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Oferujemy:

 • możliwość uczestnictwa w prestiżowych projektach, w tym międzynarodowych,
 • pracę w młodym i ambitnym zespole z szerokimi możliwościami rozwoju,
 • przyjazną atmosferę,
 • zajęcia z języka angielskiego.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania. Prosimy o zamieszczenie w wysyłanej do nas wiadomości następującej klauzuli: Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Administratora KNP Kamiński sp.k., ul. Floriańska 2 (03-707) Warszawa, KRS nr 351421, tel. 22 390 84 00;
 2. cel przetwarzania danych osobowych: udział w procesie rekrutacyjnym; podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 3. dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czas zakończenia rekrutacji w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej; mam prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 6. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 9. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystaniu profilowania.

 

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Maciocha i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k.

O nas: 

Maciocha i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. (MDS Kancelaria) jest butikową kancelarią posiadającą specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w sektorze samorządowym w zakresie obslugi samorządów każdego szczebla oraz spółek komunalnych.

Więcej na: www.mdskancelaria.pl

Radca Prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Wrocław

Poszukujemy osoby z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokat do obsługi zleceń dotyczących sektora samorządowego w szczególności w dziedzinach dot.:

 • pomocy publicznej
 • branży gospodarki odpadami
 • branży transportu zbiorowego
 • prawa zamówień publicznych

Wymagania:

 • radca prawny/adwokat 
 • co najmniej 1 roczne doświadczenie w zawodzie prawnika w innej kancelarii prawniczej lub jako In-house
  (z wyłączeniem kancelarii i podmiotów zajmujących się windykacją roszczeń)
 • mile widziane doświadczenie w zakresie pomocy publicznej oraz obsługi prawnej projektów finansowanych ze środków UE, w tym zamówień publicznych
 • doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w komfortowych warunkach w nowym biurze,  w kancelarii położonej w samym sercu Wrocławia
 • ciekawe projekty, zadania i zlecenia (stałe i jednorazowe) od klientów z całej Polski
 • wynagrodzenie ryczałtowe adekwatne do realizowanych projektów oraz posiadanego doświadczenia w oparciu o umowę o stałej współpracy (fvat)
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Głowacki i Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k. zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorców poszukuje ambitnych kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów,
 • przygotowywanie umów i dokumentów prawnych,
 • sporządzanie informacji, porad i opinii prawnych,
 • aktywny udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • mile widziane kompetencje/doświadczenie z zakresu prawa własności przemysłowej, intelektualnej, nowych technologii, wdrożeń systemów IT, danych osobowych,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze procesowej i kontraktowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość innych języków obcych,
 • mile widziane zainteresowanie zagadnieniami związanymi z prawem własności przemysłowej, IT i Data Protection,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolności do samodzielnego działania i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, zaangażowanie oraz motywacja do pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie,
 • normowany czas pracy,
 • dogodną lokalizację biura Kancelarii – ścisłe centrum Poznania,
 • ambitną, rozwijającą i pełną wyzwań pracę przy ciekawych projektach i w dynamicznym zespole,
 • możliwość kontaktu z klientem,
 • warunki sprzyjające aktywnemu rozwojowi kompetencji zawodowych i zdobycia wszechstronnego doświadczenia (m.in. udział w negocjacjach, mediacjach, procesach),
 • szansę na budowanie swojego wizerunku we współpracy z agencją PR działającą na rzecz Kancelarii (m.in. możliwość publikacji w takich tytułach jak: “Forbes”, “Rzeczpospolita”, “Puls Biznesu”),
 • możliwość doskonalenia zawodowego, udziału w konferencjach i szkoleniach,
 • przyjazną atmosferę,
 • dostęp do branżowych publikacji i fachowej prasy,
 • codzienną lekturę prasy przy pysznej kawie,
 • owocowe piątki.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Jesteśmy Kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi Klientami.
Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii.
 Z uwagi na dynamiczny rozwój Departamentu Prawnego poszukujemy do współpracy:
RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA
Miejsce pracy: Wrocław

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • narzędzia potrzebne do świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii,
 • możliwość obsługi małych i średnich przedsiębiorców o różnorodnych profilach działalności,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole,
 • rozwój zawodowy.

Wymagania:

 • doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców zdobyte w kancelarii lub korporacji,
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych,
 • dobra znajomość MS Office,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielna organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów,
 • udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa,
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • współpraca z innym adwokatem/radcą prawnym w ramach referatu prawnego (mały zespół świadczący obsługę prawną na rzecz Klientów Kancelarii),
 • dbałość o najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz klientów Kancelarii,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej oraz zadań wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych lub adwokatach.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal funkcjonuje na rynku usług prawnych od 2010 roku. Jej zespół stanowi grono ambitnych prawników reprezentujących swoich Mocodawców z należytą starannością. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Wraz z dynamicznym rozwojem prowadzonej przez nią działalności Kancelaria poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Radca Prawny / Adwokat.

Radca Prawny / Adwokat

Miejsce pracy: Gdynia

WYMAGANIA:

 • aktywne wykonywanie zawodu radcy prawnego, adwokata,
 • wysoka motywacja wewnętrzna do osiągania wyznaczonych celów zawodowych,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • sumienność oraz rzetelność w realizacji przydzielonych zadań służbowych,
 • biegłość w zakresie wiedzy prawniczej z prawa: upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego.

OBOWIĄZKI:

 • praca od poniedziałku do piątku,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obciążonych presją czasu,
 • prowadzenie sprawozdań z wykonanej pracy,
 • współpraca z prawnikami w zakresie ustaleń dalszej obsługi poszczególnych klientów.

OFERUJEMY: 

 • wynagrodzenie stosowne do ilości wykonanej pracy, przyjętych zleceń,
 • udział w szkoleniach merytorycznych,
 • sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy: laptop, telefon komórkowy,
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z kancelarią
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal funkcjonuje na rynku usług prawnych od 2010 roku. Jej zespół stanowi grono ambitnych prawników reprezentujących swoich Mocodawców z należytą starannością. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Wraz z dynamicznym rozwojem prowadzonej przez nią działalności Kancelaria poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Radca Prawny / Adwokat.

Radca Prawny / Adwokat

Miejsce pracy: Gdynia

WYMAGANIA:

 • aktywne wykonywanie zawodu radcy prawnego, adwokata,
 • wysoka motywacja wewnętrzna do osiągania wyznaczonych celów zawodowych,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • sumienność oraz rzetelność w realizacji przydzielonych zadań służbowych,
 • biegłość w zakresie wiedzy prawniczej z prawa: upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego.

OBOWIĄZKI:

 • praca od poniedziałku do piątku,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obciążonych presją czasu,
 • prowadzenie sprawozdań z wykonanej pracy,
 • współpraca z prawnikami w zakresie ustaleń dalszej obsługi poszczególnych klientów.

OFERUJEMY: 

 • wynagrodzenie stosowne do ilości wykonanej pracy, przyjętych zleceń,
 • udział w szkoleniach merytorycznych,
 • sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy: laptop, telefon komórkowy,
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z kancelarią
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

STSW STOIŃSKI ŚWIERCZYŃSKI ZIMNICKA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Kancelaria STSW Stoiński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni sp. p. z siedzibą w Krakowie nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym lub adwokatem.

Jesteśmy kancelarią o ugruntowanej pozycji (17 lat obecności na rynku), która zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców z różnorodnych branż: m.in. budownictwa, górnictwa, kolejnictwa, zarządzania i obrotu nieruchomościami, transportu i logistyki, finansów, IT, HR
i udzielania wsparcia przedsiębiorcom w ramach środków unijnych.

Radca prawny – adwokat

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań obejmować będzie w szczególności:

 • doradztwo przy tworzeniu podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo we wszystkich aspektach bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie sporządzania umów gospodarczych,
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie interpretacji i wykładni norm prawnych,
 • sporządzanie i negocjowanie umów,
 • egzekwowanie wierzytelności, w tym reprezentacja w sporach z dłużnikami,
 • reprezentacja przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi).

Od kandydata/tki oczekujemy:

 • dobrej znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego, znajomości procedur cywilnych i gospodarczych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej (znajomość języka niemieckiego mile widziana),
 • doświadczenia w pracy w kancelarii zajmującej się obsługą prawną przedsiębiorców lub w samodzielnej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Oferujemy:

 • poszerzanie doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, umów handlowych, procesu cywilnego i zamówień publicznych,
 • różnorodność zadań oraz branż obsługiwanych przedsiębiorców,
 • dobrą, cenioną przez pracowników i współpracowników atmosferę i pracę w zgranym zespole,
 • stabilne warunki współpracy,
 • samodzielność w prowadzeniu spraw.

CV, oraz LM wraz z klauzulą o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym (w tym: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) w celu przeprowadzenia przez STSW STOIŃSKI ŚWIERCZYŃSKI ZIMNICKA adwokaci i radcowie prawni sp. p. z siedzibą w Krakowie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”  proszę przesyłać klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

KNP Kamiński sp.k.

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

O nas:

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • szczegółowa wiedza w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego, w tym prawa – nieruchomości,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (rozmowa rekrutacyjna odbędzie się w języku angielskim),
 • sumienność, zaangażowanie i umiejętność nawiązywania kontaktów.

Proponujemy pracę w młodym i ambitnym zespole z szerokimi możliwościami rozwoju oraz przyjazną atmosferą.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zamieszczenie w wysyłanej do nas wiadomości następującej klauzuli:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Zostałam/zostałem poinformowana/y, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Administratora KNP Kamiński, ul. Floriańska 2 (03-707) Warszawa, KRS nr 351421, tel. 22 390 84 00
 2. cel przetwarzania danych osobowych: udział w procesie rekrutacyjnym; podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czas zakończenia rekrutacji w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej; mam prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 6. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 9. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystaniu profilowania.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) zajmuje się obsługą prawną i podatkową, zarówno osób fizycznych jak i firm. Głównym działaniem CL jest wsparcie naszego klienta we wszelkich aspektach obszarach działalności. Naszym atutem jest brak ograniczeń terytorialnych względem prowadzonych spraw ze względu na współprace z naszymi partnerami z innych krajów jak również nasze Kancelarie.

RADCA PRAWNY – ADWOKAT
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • doradztwo prawne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych,
 • prowadzenie spraw na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 • doradztwo prawne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych,
 • przygotowywanie projektów pism i pozwów,
 • zastępstwie na rozprawach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy obsłudze klientów indywidualnych oraz korporacyjnych (min. 4 lata),
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu cywilnego, prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa spółek oraz prawa pracy,
 • doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym konsultowania i negocjowania umów, przygotowania opinii i informacji prawnych,
 • doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych,
 • dobrej organizacji pracy oraz samodzielności,
 • umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, zdolności do identyfikowania potrzeb klienta wewnętrznego oraz budowania z nim dobrych relacji.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • rozwój zawodowy i szkolenia na najwyższym światowym poziomie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w profesjonalnym zespole, w otoczeniu ludzi czerpiących radość z tego, co robią, ambitne projekty dla największych firm krajowych i zagranicznych.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JAROSŁAW ZUBRZYCKI

Radca Prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Uczestniczenie w działalności transakcyjnej, zwłaszcza w obszarze nabycia/zbycia nieruchomości, relacji z generalnym wykonawcą i innymi podmiotami współpracującymi oraz obsługa prawna umów joint-venture;
 • Udział w badaniach prawnych, przygotowywanie opinii prawnych i memorandów oraz w negocjowaniu wszelakich umów;
 • Reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędami, jednostkami samorządów terytorialnych, w postępowaniach sądowych;
 • Doradzanie w bieżących sprawach w zakresie działalności klientów.

Wymagania wobec kandydata:

 • Prawnik lub Radca Prawny/Adwokat;
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze nieruchomości kancelarii z obsługą klienta nieruchomościowego i/lub w instytucji finansowej;
 • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów nieruchomościowych;
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy w kancelarii dziale nieruchomości lub jako prawnik wewnętrzny w firmie związanej z sektorem nieruchomości;
 • Minimum rocznego doświadczenia w obsłudze prawnej spółek w branży budowlanej lub nieruchomości;
 • Znajomości prawa budowlanego oraz umów na roboty budowlane;
 • Zdolności organizacyjne, dobra komunikacja, umiejętność współpracy z biznesem;
 • Terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielności i umiejętności analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Sumienność i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym prawniczego.

Oferujemy:

 • Pracę na rzecz podmiotów realizujących projekty mieszkaniowe oraz komercyjne o ugruntowanej pozycji na rynku deweloperskim;
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych i prestiżowych projektach, w tym również międzynarodowych;
 • Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole;
 • Możliwość współpracy z doświadczonymi prawnikami przy ciekawych projektach;
 • Samodzielność w działaniu;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • Miejsce pracy w centrum Warszawy, w pobliżu stacji metra Politechnika.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło
SMARTNEY SP. Z O.O.
Smartney to nowa firma z sektora FinTech należąca do francuskiej GRUPY ONEY BANK.
Jesteśmy ambitną firmą, która uruchomiła działalność finansową opartą na najnowocześniejszych technologiach. Dzięki silnemu inwestorowi (Oney Bank) i wartościom, które nam przyświecają, zbudowaliśmy dla Klientów platformę z najnowocześniejszą i bardzo atrakcyjną ofertą na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby pełnej entuzjazmu nastawionej na współpracę w dynamicznym i zgranym zespole, która dołączy do Nas na stanowisku:
Radca prawny / Adwokat
Miejsce pracy: Warszawa

TWOJE ZADANIA:

 • Bieżąca obsługa spraw korporacyjnych Spółki
 • Weryfikacja zgodności działań Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa konsumenckiego oraz ustawy o kredycie konsumenckim
 • Opiniowanie i tworzenie umów, regulaminów, pism oraz wszelkiej dokumentacji Spółki
 • Opiniowanie materiałów marketingowych
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa, orzecznictwa sądów i decyzji UOKiK w zakresie przedmiotu działalności Spółki

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Uprawnień radcy prawnego lub adwokata lub rozpoczętej aplikacji radcowskiej/adwokackiej – warunek konieczny
 • Doświadczenia zawodowego w branży finansowej w dziale prawnym banku, instytucji pożyczkowej lub kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną banku lub instytucji pożyczkowej – warunek konieczny
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego, handlowego oraz konsumenckiego
 • Łatwości w poruszaniu się w przepisach prawnych oraz praktycznego wykorzystania wiedzy
 • Samodzielności w działaniu, wielozadaniowości, bardzo dobrej organizacji pracy
 • Profesjonalizmu w podejściu do realizowanych projektów oraz wysokiego poziomu odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (B2/C1)
 • Znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem

DOŁĄCZ DO NAS A OTRZYMASZ:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę
 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze (Warszawa ul. Krakowiaków)
 • Samodzielną, ciekawą i inspirującą prace w dynamicznie rozwijającym się zespole doświadczonych i mocno zmotywowanych ludzi
 • Realny wpływ na działania Spółki
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Pakiet socjalny (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe)
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (work-life-balance)
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert