34 wyświetlenia

Radca Prawny

kancelaria.ogloszenia

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Poszukuje Kandydatów/Kandydatek do pracy na stanowisku:

RADCA PRAWNY
Miejsce pracy: Ostrołęka

Obowiązki

 • Prowadzenie procesu zarządzania zmianą kontraktów i umów z Wykonawcami,
 • Prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem,
 • Prowadzenie procesu zarządzania roszczeniami,
 • Udział w procesie negocjowania ze zgłaszającymi roszczenia,
 • Przygotowywanie analiz prawnych oraz prowadzenie ewidencji potencjalnych obszarów roszczeń,
 • Raportowanie wyników prowadzonych procesów,
 • Udział w sprawach sądowych, sądowo- administracyjnych, egzekucyjnych,
 • Udzielanie opinii prawnych.

Wymagane

 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą roszczeń w procesie budowlanym w projektach inwestycyjnych infrastrukturalnych powyżej 500 mln zł,
 • Doświadczenie w branży energetycznej lub pokrewnej,
 • Praktyczna znajomość prawa Zamówień Publicznych,
 • Szkolenie z prowadzenia negocjacji będzie dodatkowym atutem,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne,
 • Bardzo dobre zdolności analityczne,
 • Wykształcenie wyższe prawnicze – tytuł radcy prawnego z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Kancelaria Radców Prawnych Gała i Wspólnicy Spółka komandytowa

Radca Prawny

Miejsce pracy: Łaziska Górne

OBOWIĄZKI:

 • kompleksowa i samodzielna obsługa klientów Kancelarii;
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji;
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej;
 • dbałość o najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz klientów Kancelarii.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – uprawnienia radcy prawnego;
 • min. rok doświadczenia nabytego w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców lub w ramach pracy w kancelarii;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, gospodarczego i handlowego oraz praw konsumenta;
 • doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • znajomość obsługi systemów informacji prawnej (Legalis, Lex);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i zaangażowania;
 • możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców;
 • dogodną komunikacyjnie lokalizację biura;
 • miłą i przyjazną atmosferę.
Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert
Ogłoszenie wygasło

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, szczególnie w zakresie systemów teleinformatycznych, elektroniki, montażu elektronicznego oraz rozwiązań dla Przemysłu 4.0.

Pracujemy dla biznesu oraz wspieramy rozwój polskiej gospodarki. W 2019 roku przekształciliśmy się w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz, w której pracujemy na zasadach grup badawczych. Jako jedna z nielicznych jednostek zakwalifikowaliśmy się do wszystkich czterech grup: Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa, Zdrowie oraz Zrównoważona gospodarka i energia, co dowodzi naszej różnorodności i wszechstronności. Działania te prowadzimy w wyspecjalizowanych Centrach, które skupiają ekspertów w swoich dziedzinach. Wdrożyliśmy oraz ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Radca prawny

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar czasu: pół etatu

Opis stanowiska:

 • wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej Instytutu ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej;
 • udzielanie porad prawnych,  opinii, konsultacji oraz wyjaśnień
  w zakresie stosowania prawa;
 • reprezentowanie Instytutu  w postepowaniach cywilnych lub administracyjnych oraz przed organami orzekającymi;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, albo umowy z kontrahentem zagranicznym;
 • informowanie jednostek organizacyjnych Instytutu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa;
 • przygotowywanie dokumentów Instytutu: regulaminów, zarządzeń, procedur, pełnomocnictw;
 • nadzór, przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie oraz zarządzanie wersjami wzorów umów i dokumentów funkcjonujących w Instytucie;
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych w Instytucie;
 • uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Instytutu;
 • opiniowanie i uczestniczenie w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez  Centrum Łukasiewicz;
 • bieżąca współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Instytutu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Radca Prawny w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań
  o różnym stopniu skomplikowania i trudności;
 • orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania formalne:

 • uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego.

Dokumenty:

 • CV
 • dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (kserokopia)

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie;
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk aplikowania do dnia 04 lipca 2020 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert