24 wyświetlenia

Prawnik In – House

Control Process SA

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków
-Bieżące doradztwo prawne oraz pełna obsługa prawna spółki (w tym spółek z grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych).

-Przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych, pism procesowych, projektów umów i innych aktów prawnych w sprawach powierzonych.

-Uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z podmiotami trzecimi.

-Reprezentowanie spółki przed podmiotami trzecimi (w tym sądami, organami administracji, itp.) na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

-Ocena ryzyk prawnych działań realizowanych przez spółkę.

-Monitorowanie powierzonych spraw pod kątem dochowania terminów na podjęcie poszczególnych czynności.

-Sporządzanie zestawień i raportów zawierających informacje o zrealizowanych czynnościach w poszczególnych sprawach i projektach.

-Wspomaganie procesów wewnętrznych w zakresie usprawnienia pracy spółki.

-Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi doradztwa prawnego.

-Monitorowanie i przekazywanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie zleconych lub realizowanych czynności

Nasze wymagania
-Wykształcenie wyższe prawnicze (uprawnienia radcy prawnego będą dodatkowym atutem).

-Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności obejmującej zakresem obsługę korporacyjną oraz realizację projektów inwestycyjnych (znajomość procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem).

-Praktyczna znajomości prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych.

-Umiejętności negocjacyjne.

-Umiejętności podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

-Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym – (w tym prawniczy) – znajomość pozwalająca na swobodne prowadzenie negocjacji kontraktowych i pracę z dokumentami prawnymi (m.in. opracowanie i analiza kontraktów, sporządzanie pism)

-Umiejętność pracy pod presją czasu.

-Umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy
-Umowę o pracę

-System korzyści pracowniczych, m.in. karta MultiSport

-Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

-Dużą swobodę w zakresie sposobu realizacji ustalonych celów

-Niezbędne narzędzia do pracy