454 wyświetlenia

Specjalista w Dziale Prawnym

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie centralnego rejestru umów,

 • wykonywanie zadań dotyczących wspierania prowadzenia centralnego rejestru aktów normatywnych,

 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących,

 • prowadzenie spraw zleconych przez kierownika Działu Prawnego.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane wyższe prawnicze,

 • doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata stażu pracy,

 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

 • umiejętność obsługi programów pakietu Office,

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 • zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu,

 • odpowiedzialność, dokładność oraz skrupulatność,

 • umiejętność komunikacji i współpracy,

 • wysoka kultura osobista.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Prawnym.

Nazwa stanowiska: specjalista

Wymiar: 1 etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Termin składania podań: 19.01.2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Dział Prawny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wymagane dokumenty

 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności,

 • zgoda osoby przystępującej do naboru na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem, złożona na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna,

 • dokumenty dodatkowe: referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli osoba takie posiada).

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami przystępującymi do naboru.

 • Informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu: Dział Prawny – 91 444 10 67

Więcej informacji