59 wyświetleń

Aplikant Radcowski / Aplikant Adwokacki

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dalkowska

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

  • Analiza stanu faktycznego i prawnego w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

  • Sporządzanie projektów pism procesowych i opinii prawnych, w tym środków zaskarżenia

  • Uczestnictwo w rozprawach

  • Kontakt z klientami kancelarii

Nasze wymagania

  • Usystematyzowana wiedza prawnicza w wykonywaniu powierzonych zadań

  • Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków

  • Umiejętność sporządzania projektów pism procesowych i opinii prawnych

Więcej informacji