496 wyświetleń

Radca prawny w Dziale Prawnym

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • wydawanie opinii prawnych,

 • zastępstwo procesowe,

 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawa wewnętrznego,

 • prowadzenie spraw zleconych przez kierownika Działu Prawnego.

Nasze wymagania

 • posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),

 • minimum 3-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego,

 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,

 • znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego uwzględniającą terminologię prawniczą,

 • bardzo dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych,

 • samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór na stanowisko: radca prawny w Dziale Prawnym.

Nazwa stanowiska: radca prawny

Wymiar: 1 etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Termin składania podań: 19.01.2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Dział Prawny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wymagane dokumenty

 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności,

 • zgoda osoby przystępującej do naboru na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem, złożona na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna,

 • dokumenty dodatkowe: referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli osoba takie posiada).

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami przystępującymi do naboru.

 • Informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu: Dział Prawny – 91 444 10 67

Więcej informacji