(0) 225 wyświetleń

M&M BIURO LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW sp. z o.o.

Obserwuj

Connect with us

O firmie

M&M Biuro Legalizacji Pobytu Cudzoziemców sp. z o.o. zapewnia obsługę prawną klientów i potencjalnych klientów, będących cudzoziemcami w rozumieniu właściwych przepisów, w szczególności obywateli państw trzecich, głównie z dawnego bloku wschodniego. Atutem działania M&M Biura jest obsługi klienta:

– w sposób zapewniający kompleksowe zrozumienie jego sytuacji faktycznej i prawnej oraz w oparciu o sporządzoną analizę oceny stanu faktycznego i prawnego przygotowanie wariantów działań, mających na celu spełnienie przez klienta obowiązujących wymogów prawnych;

– poprzez stworzenie warunków technicznych, zapewniających klientowi komfort, przyjazną atmosferę, w szczególności poprzez prowadzenie rozmowy w języku ojczystym klienta (rosyjski, ukraiński, angielski);

– zespół Biura to osoby o wykształceniu prawniczym i ekonomicznym, posiadający doświadczenie zawodowe m.in. w obszarze obsługi klientów, w tym prowadzenia spraw cudzoziemców, procedowania spraw przed organami administracji publicznej, prowadzeniu spraw spółek;

– obsługa klientów w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie, w centrum Warszawy, w pobliżu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontakt