(0) 60 wyświetleń

NORMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K

Obserwuj

Connect with us

O firmie

Firma NORMBUD z siedzibą w Warszawie, działająca od 1998 roku specjalizuje się w dostawach materiałów i urządzeń do instalacji WOD – KAN na terenie całego kraju. Jesteśmy liderem
w sprzedaży armatury dla przeciwpożarowych systemów tryskaczowych, kanalizacyjnych
i wodociągowych.

Oferujemy dostawy produktów producentów zagranicznych i krajowych, wspieramy naszych dostawców w działaniach marketingowych i projektowych.

W naszej ofercie handlowej w ciągłej sprzedaży oferujemy produkty takich producentów jak:
– Systemy żeliwnych bezkielichowych rur i kształtek wraz z połączeniami SML, TML, MLK, MLetc, MLB, VML.
– System podciśnieniowy z żeliwa bezkielichowego.
-Kształtki wodociągowe oraz armatura.
-Przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe wodno–pianowe( tryskacze, zawory kontrolno-alarmowe, wodne i powietrzne, zawory wzbudzające, przepustnice, dzwony alarmowe, system złączek i kształtek rowkowanych ).
-Armatura dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ochrony przeciwpożarowej (zasuwy, przepustnice, hydranty zewnętrzne).
-Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu i skrobi, przydomowe oczyszczalnie ścieków, przepompownie.
-Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe.
-Żeliwo kanalizacyjne (włazy, wpusty mostowe, rury i kształtki kielichowe).
-Odwodnienia liniowe, separatory, wpusty, przepompownie.
-Reduktory ciśnienia, zawory upustowe dla instalacji hydrantowych i p.poż.
-Kształtki elektrooporowe.
-Systemy zamocowań rurociągów.
-Pompy i szafy sterujące przeciwpożarowe, zestawy hydroforowe.
-Pompy obiegowe.

Kontakt