35 wyświetleń

Inspektor Ochrony Danych – RODO

Panek S.A.

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • aktywny udział w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizacji dokumentów oraz procedur związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

 • nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji i rejestrów, monitorowanie przepisów prawa;

 • opiniowanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych;

 • wsparcie przy dokonywaniu analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;

 • monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;

 • akceptowanie uprawnień do danych osobowych, nadzór nad obiegiem i przechowywaniem, archiwizacją i usuwaniem dokumentów zawierających dane osobowe;

 • wsparcie pracowników spółki we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszeń;

 • okresowe szkolenia pracowników, przygotowywanie materiałów informacyjnych do użytku wewnętrznego;

 • realizacja obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z przepisów prawa.

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych;

 • ukończone studia prawnicze, administracyjne i/lub ukończone kursy/szkolenia związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji itp.;

 • znajomość przepisów i obszarów dotyczących ochrony danych osobowych;

 • wiedza na temat zagadnień IT związanych z bezpieczeństwem informacji;

 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność;

 • umiejętność przeprowadzania analizy oceny ryzyka.

Mile widziane

 • doświadczenie w monitorowaniu bezpieczeństwa infrastruktury IT;

 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy ryzyka IT – wsparciu kontroli i audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji;

 • doświadczenie w projektach wdrożeniowych w zakresie IT.

To oferujemy

 • odpowiedzialną i stabilną pracę w firmie będącej liderem w swojej branży, w nowoczesnym biurze blisko Centrum;

 • udział w ciekawych projektach;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, zniżki pracownicze na usługi firmy).

Więcej informacji