200 wyświetleń

Specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Telekomunikacji i Mediów II

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony konsumentów.

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach prkatyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji.

 • Przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.

 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców.

 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do instytucji, organów administracji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie właściwości departamentu.

 • Współpracuje z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochrona konsumentów.

 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.

 • Współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich UE (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochrona konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w stosowaniu prawa

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: znajomości prawa i orzecznictwa konsumenckiego; podstawowej wiedzy o społeczeństwie i funkcjonowaniu państwa.

 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.

 • Język angielski na poziomie B2.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę

 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia),

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13tka”

 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat);

 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00);

 • możliwość pracy hybrydowej;

 • gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu;

 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach;

 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;

 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym;

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika;

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

 • owocowe wtorki;

 • udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu;

 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji metro „Centrum” i “Świętokrzyska”, stacji SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”).

Więcej informacji