Jak obliczać OEE?

W przedsiębiorstwach przemysłowych i zakładach produkcyjnych optymalizacja procesów jest istotnym czynnikiem poprawy efektywności i obniżenia kosztów działalności firmy. Optymalizacja procesów polega na zidentyfikowaniu obszarów, w których procesy mogą zostać poprawione lub usprawnione, a także na określeniu metod redukcji odpadów i zwiększenia wydajności. Dzięki optymalizacji procesów firmy są w stanie zmniejszyć koszty produkcji i zwiększyć zyski. Dodatkowo optymalizacja procesów może prowadzić do zwiększenia zadowolenia klientów poprzez umożliwienie szybszych terminów dostaw i lepszej jakości produktów. Optymalizacja procesów jest ważną częścią każdego udanego przedsiębiorstwa przemysłowego lub zakładu produkcyjnego, ponieważ pomaga zapewnić, że firma pozostaje konkurencyjna na szybko zmieniającym się rynku.

Wzór OEE dla optymalizacji działalności przedsiębiorstwa 

Pierwszym krokiem jest określenie planowanego czasu produkcji. Jest to całkowity czas dostępny dla produkcji, który może obejmować czas ustawiania i przezbrojenia. Drugim krokiem jest zmierzenie rzeczywistego czasu produkcji, który będzie oparty na danych z maszyn używanych w produkcji. Następnie należy określić, ile z rzeczywistego czasu produkcji było produktywne, co oznacza, że zostało wykorzystane do tworzenia dobrej jakości części. Na koniec musisz obliczyć wskaźnik OEE, dzieląc czas produktywny przez planowany czas produkcji. To da Ci wartość procentową, która może być użyta do porównania różnych procesów produkcyjnych lub maszyn. Tak wygląda OEE wzór.

Na czym polega analiza OEE? 

Analiza OEE jest metodą analizy produktywności i efektywności maszyn stosowanych w zakładach produkcyjnych. Zapewnia ogólną miarę efektywności sprzętu poprzez uwzględnienie trzech czynników: dostępności maszyny, wskaźnika wydajności i wskaźnika jakości. Analiza ma na celu zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i zwiększenia ogólnej wydajności sprzętu. Dzięki śledzeniu tych trzech czynników firmy mogą określić, jak dobrze działają ich maszyny i zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się większymi problemami. Analiza OEE jest kluczowym narzędziem do optymalizacji operacji produkcyjnych i redukcji kosztów.

Wdrożenie automatycznej analizy OEE 

OEE wzór w firmie produkcyjnej może pomóc w znacznej poprawie jakości produktów i obniżeniu kosztów. Analiza OEE służy do pomiaru wydajności sprzętu pod względem jego dostępności, szybkości i jakości. Wdrażając zautomatyzowany system analizy, firmy są w stanie dokładnie zmierzyć wydajność sprzętu i wykorzystać te dane do identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń. Zautomatyzowana analiza OEE pomaga również producentom szybko i dokładnie identyfikować usterki, co może pomóc w zmniejszeniu kosztów przeróbki i złomu. Ponadto może ona zapewnić informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat linii produkcyjnych, co pozwala firmom szybko zająć się wszelkimi problemami, które mogą się pojawić. Wdrożenie zautomatyzowanego systemu analizy OEE w firmie produkcyjnej może pomóc w zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu kosztów poprzez dostarczenie dokładniejszych danych na temat wydajności sprzętu.

Szukam Pracownika

Szukam pracy