Umowa najmu – na co zwrócić uwagę?

Umowa najmu w swoim założeniu może dotyczyć bardzo wielu różnych rzeczy, od przedmiotów przez pojazdy aż po nieruchomości. Zdecydowanie najczęściej kojarzymy ją z umową najmu jakiegoś lokalu, np. jeśli chodzi o wynajem mieszkania albo też przestrzeni biurowej pod firmę.

Umowa ta zawierana jest pomiędzy wynajmującym i najemcą, gdzie najemca zobowiązuje się płacić ustalony wcześniej czynsz za możliwość użytkowania danej przestrzeni w dokładnie sprecyzowanym w umowie okresie czasu. Wydaje się to być bardzo proste, na co jednak warto dodatkowo zwrócić uwagę podczas zawierania takiej umowy?

Wygląd samej umowy oraz jej forma

Najbezpieczniej jest taką umowę zawrzeć w formie pisemnej, chociaż tak naprawdę nie jest to obowiązkowe – można to też zrobić w formie mailowej, a nawet ustnej. Dopiero taka umowa, która zakłada wynajem na okres dłuższy niż rok czasu obowiązkowo powinna być przygotowana na piśmie, powinna zawierać odręczne podpisy obu stron, a także dla bezpieczeństwa – parafki na każdej ze stron tego dokumentu.

To, o czym na pewno nie wolno zapomnieć to dokładne wskazanie o jaki lokal chodzi, a więc podanie jego dokładnego adresu. Żeby wszystko było opracowane czarno na białym, najlepiej od razu w umowie określić wysokość miesięcznego czynszu za użytkowanie lokalu wraz z określeniem czy jest to kwota netto czy brutto.

Dodatkowe kwestie związane z umową

Umowa najmu może także zawierać informacje co do kaucji określanej najczęściej jako wielokrotność opłaty czynszowej. Dodatkowo w takiej umowie warto też określić, czy najemca przewiduje jakiekolwiek prace remontowe, które będą miały na celu przystosowanie lokalu do profilu działalności, jaka ma być w nim prowadzona.

Bardzo często wynajmowane lokale takich prac wymagają. O ile ich przeprowadzenie zazwyczaj nie stanowi problemu to, o co warto zadbać to ustalenie, co z efektami tegoż remontu stanie się po rozwiązaniu umowy – czy materiały pozostaną w lokalu czy też najemca zabierze je ze sobą.

Kwestią dość oczywistą jest także ustalenie, do jakich mediów dostęp będzie miał najemca z tytułu wynajmu, a o jakie będzie musiał zatroszczyć się samodzielnie na własny rachunek. Media zazwyczaj płacone są według zużycia, ale ich opłaty może dokonywać zarówno najemca jak i osoba wynajmująca lokal, co również powinno zostać doprecyzowane w umowie.

Dość istotną kwestię stanowi także zapis o karze umownej. W świetle prawa taka klauzula w umowie najmu i tak odnosi się tylko i wyłącznie do wykonywania zobowiązań niepieniężnych, a więc nie może dotyczyć samego czynszu.

Kara umowna dotyczy sytuacji, kiedy wynajmujący uzna, że najemca nie wykonał jakiegoś zobowiązania lub zrobił to w nienależyty sposób. Jej wysokość musi jednak zostać wcześniej zdefiniowana i stanowi zabezpieczenie interesów wynajmującego.

Jak widać – umowa najmu może przyjąć najprostszą formę z możliwych, ale można ją też rozbudować o szereg kwestii dodatkowych. Dlatego też podpisując taki dokument zawsze warto przeanalizować wszystko, co zawiera, aby mieć świadomość warunków, na jakie się zgadzamy.

umowa o najm lokalu

Zarejestruj się na  Jobforlawyer.pl i się ciesz się większymi przychodami.
Dowiedź się więcej o portalu

Szukam Pracownika

Szukam pracy