625 wyświetleń

Radca Prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie warunków umów, aneksów, porozumień zawieranych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w zakresie spraw gospodarczych, prawa pracy, realizacji projektów B+R, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych i in.;

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do powołanych spółek zależnych;

 • uczestniczenie w procesie weryfikacji, oceny oraz zmiany dokumentacji przetargowej – pod kątem występowania potencjalnego ryzyka oraz możliwości jego mitygowania;

 • udział w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych w ramach realizowanych kontraktów/projektów;

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych w zakresie uregulowań związanych z działalnością Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa,

 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami branżowymi,

 • współdziałanie w zakresie przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych;

 • minimum 5 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Radcy Prawnego (doświadczenie w realizacji projektów B+ R – mile widziane);

 • praktycznej znajomości prawa materialnego-cywilnego w zakresie zobowiązań oraz ustaw branżowych – jak: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Spółek Handlowych, Prawo budowlane, Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych, Ustawa Prawo pracy, Ustawa o zasadach zarządzenia mieniem państwowym, Ustawa o finansach publicznych;

 • praktycznej znajomości przepisów i orzecznictwa w zakresie: kodeksu spółek handlowych, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego, prawa pracy;

 • rozwiniętych umiejętności analitycznych, negocjacyjnych i komunikacyjnych w tym współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;

 • rzetelności i samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;

 • umiejętności pracy równoległej nad wieloma projektami;

 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;

 • predyspozycji do wystąpień publicznych w tym przez sądami, organami, urzędami oraz umiejętności obrony własnej argumentacji;

 • swobodna znajomość języka angielskiego (również branżowego) w mowie i piśmie, preferowany poziom C1;

 • biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office;

 • prawa jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Pakiet opieki medycznej

 • Ubezpieczenie na życie

 • Dofinansowanie do karty sportowej

 • Dofinansowanie do wakacji

 • Dofinansowanie wyjazdów zorganizowanych dla dzieci

 • Dofinansowanie do wypoczynku w ośrodku wypoczynkowym

 • Dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt

 • Preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe

 • Możliwość bezpłatnego ładowania samochodów elektrycznych

 • Dofinansowanie III filaru emerytalnego

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Dofinansowanie do zakupu okularów

 • Atrakcyjny program poleceń pracowników

 • Spotkania integracyjne

 • Premie motywacyjne

 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (6:00-10:00)

 • Rowerownia – zadaszone miejsce na rowery, suszarnie, prysznice, przebieralnie oraz miejsce do serwisowania rowerów

Więcej informacji