178 wyświetleń

Radca Prawny – In-House

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie stałej i bieżącej pomocy prawnej na rzecz Klienta wewnętrznego z zakresu prawa zamówień publicznych, cywilnego oraz handlowego, a także w innych niezbędnych zakresach: tworzenie i weryfikacja umów i innej dokumentacji organizacji, analizy prawne, wskazywanie możliwych rozwiązań i rekomendowanie najlepszych z nich, czynności w postępowaniu cywilnym

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych

 • Udział w opiniowaniu i tworzeniu dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym, a także wsparcie formalno-prawne działu zakupów do zakończenia postępowania zamówieniowego

 • Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika

 • Raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami

 • Wsparcie merytoryczne pozostałych działów organizacji w ich zadaniach.

Nasze wymagania

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) (warunek niezbędny)

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 • Samodzielność i ugruntowane doświadczenie w prawie zamówień publicznych

 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy

 • Mile widziana znajomość prawa własności intelektualnej

 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i bardzo dobra znajomość prawa w zakresie realizacji grantów i projektów naukowo-badawczych

 • Dalszym dodatkowym atutem będzie znajomość prawa własności intelektualnej

 • Biznesowe / kancelaryjne standardy pracy (skrupulatność, wzorowa komunikacja z Klientem wewnętrznym, terminowość, zrozumienie potrzeb i interesów Klienta)

 • Samodzielność i odpowiedzialność za swoją pracę zgodnie ze standardami zawodowymi

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiająca pracę nad umowami w języku angielskim

 • Dobra umiejętność priorytetyzacji zadań

To oferujemy

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę w dużej, wciąż rozwijającej się organizacji B+R

 • Pracę w siedzibie PORT

 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w ciekawych, niekiedy pionierskich projektach, na pograniczu biznesu i sfery publicznej

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.

 • Bezpłatne miejsce parkingowe.

 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.

 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Więcej informacji