Skutki niepłacenia alimentów

Za niepłacenie alimentów grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna ale i karna, o czym mówi art. 209 Kodeksu Karnego. Znowelizowane przepisy obowiązują od 31 maja 2017r., a wprowadzone zostały 23 marca 2017 r.

A zatem osoby, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, muszą liczyć się z możliwością odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji. O tym, kiedy zachodzi taka możliwość i jak to wygląda w praktyce, przeczytają Państwo poniżej w artykule.

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów – kiedy zachodzi taka możliwość?

Zobowiązanie alimentacyjne powstaje na mocy ustawy bądź wyroku, w którym ustalony został obowiązek alimentacyjny. Jeśli osoba, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, doprowadzi do powstania zaległości stanowiących równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, wówczas poniesie odpowiedzialność karna, w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przy czym skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać jej w więzieniu, mogą ją odbyć także w systemie dozoru elektronicznego i podczas jej odbywania wykonywać np. pracę zarobkową.

Do takiej sytuacji dojdzie również wtedy, gdy opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wyniesie co najmniej 3 miesiące.

W praktyce odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów możliwa jest, gdy:

• osoba pokrzywdzona złoży wniosek o ściganie osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, np. rodzic w imieniu małoletniego dziecka,

• wysokość zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub gdy opóźnienie zaległego świadczenia (innego niż okresowe) wynosi co najmniej 3 miesiące.

Niepłacenie alimentów a narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Zgonie z art. 209 Kodeksu Karnego przesłanką dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji jest również niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez osobę pokrzywdzoną. Efektem działania sprawcy musi być powstanie po stronie osoby uprawnionej sytuacji, w której zostaje ona narażona na brak środków finansowych, które są jej niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Przy czym „podstawowymi potrzebami” są nie tylko jedzenie, ubrania, ale i inne potrzeby związane z minimum egzystencji, w tym potrzeby edukacyjne, kulturalne, a także wiele innych odpowiednich do stanu zdrowia oraz wieku uprawnionego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów warto zwrócić się o pomoc do adwokatów bądź radców prawnych.

alimenty dla dziecka

Jesteś prawnikiem albo radcom prawnym?

Załóż konto!

Dowiedź się więcej o portalu

Szukam Pracownika

Szukam pracy