Prokura – zbiór najważniejszych informacji

Prokura to wyjątkowy rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez przedsiębiorcę. Dzięki niemu prokurent ma prawo reprezentować firmę podczas czynności sądowych i pozasądowych. Może znacząco usprawnić to funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jeśli osoby nim zarządzające potrzebują wsparcia. Mowa tutaj o członkach zarządu, czy też wspólnikach. Prokurent musi być zgłoszony w KRS (KrajowymRejestrze Sądowym) oraz CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej).

Jakie są rodzaje prokury?

Prokura występuje pod wieloma postaciami, a wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Wszystko zależy od tego, ilu osobom udzielane jest pełnomocnictwo. Istotny jest także charakter prokury – łączna, czy oddzielna. Kodeks Cywilny wyróżnia takie rodzaje prokury, jak:

1. Prokura oddzielna (zwana samoistną/jednoosobową) – pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie jednej osobie.

2. Prokura łączna – pełnomocnictwoudzielane jest jednocześnie wielu prokurentom. Ich ilość zależy wyłącznie od potrzeb przedsiębiorstwa. Wymaga ono współdziałania co najmniej dwóch pełnomocników. Każdy z prokurentów posiada konkretny zakres umocowania, jednak nie może podejmować decyzji samodzielnie. Podstawą jest tutaj wzajemne porozumienie prokurentów.

3. Prokura mieszana – pełnomocnik wykonuje swoje czynności w porozumieniu z zarządem lub wspólnikiem reprezentowanej firmy.

4. Prokura oddziałowa – jest to specyficzne pełnomocnictwo, które obejmuje wyłącznie czynności związane z danym oddziałem (wpisanym do KRS).

Kto ustanawia prokurę?

Prokura może być udzielona przezprzedsiębiorcę, który potrzebuje pełnomocnika. Zgodnie zprzepisami prawa prokurę może ustanowić:

  1. Spółka osobowa prawa handlowego(jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).
  2. Spółka kapitałowa prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna).
  3. Przedsiębiorcę, który w ramach swojej działalności posiada wpis do KRS (m.in. fundacje, stowarzyszenia).
  4. Wspólników spółki cywilnej.
  5. Przedsiębiorę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku dwóch ostatnich punktów po ustanowieniu prokury zostanie ona uwzględniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dokumentacji pojawi się adnotacja dotycząca pełnomocnictwa.

Podmiot, który ustanowił prokurę może ją w dowolnym momencie odwołać. Musi on jedynie złożyć oświadczenie woli o odwołaniu prokury. Teoretycznie nie wymaga to pisemnego oświadczenia, jednak warto zrobić to dla własnego bezpieczeństwa. Jest to również materiał dowodowy.

 praca prawnik

Jesteś prawnikiem albo radcom prawnym? Pozyskuj więcej zleceń!

Załóż konto!

Dowiedź się więcej o portalu

Szukam Pracownika

Szukam pracy