Co powinieneś wiedzieć na temat spółki cywilnej?

Spółka cywilna jest dość popularnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie posiada ona osobowości prawnej, a w jej imieniu działają te osoby fizyczne, które związane są umową takiej spółki. To, co charakterystyczne dla takiego podmiotu to odpowiedzialność za spółkę, a konkretniej za jej zobowiązania – zgodnie odpowiadają za nie wspólnicy spółki.

W praktyce oznacza to, że możemy być także zmuszeni do tego, aby odpowiadać za długi zaciągnięte przez naszego wspólnika. To ważne, aby mieć taką świadomość inie być zaskoczonym w momencie, kiedy faktycznie pojawią się jakieś wierzytelności.

W pozostałych aspektach związanych ze spółką cywilną wspólnicy mają sporą dowolność w kształtowaniu jej postanowień. Mogą więc ustalić zasady, według których będzie ona prowadzona, w jaki sposób będzie reprezentowana czy też w jaki sposób będą dzielone ewentualne zyski wynikające z jej funkcjonowania.

Wszystko wydaje się być bardzo proste, jednakże nie zawsze kwestie spółek cywilnych są tak klarowne. Warto dowiedzieć się czegoś więcej o szczegółach jej funkcjonowania w praktyce.

Czy możliwe jest uczestniczenie w spółce i prowadzenie własnej działalności?

Nad tym zastanawia się wiele przedsiębiorczych osób, które chcą realizować jednocześnie wiele pomysłów i projektów. Korzystną więc może być dla nich informacja o tym, że nie jest to zabronione, chociaż w codziennej praktyce podejmowania działalności w obu tych miejscach mogą wystąpić pewne problemy.

Pierwszy dotyczy tego, czy zdecydujemy się podpisać zakaz konkurencji. Z jednej strony ogranicza to pole manewru firmy w niektórych kwestiach, ale też bez tego może się okazać, że bardzo ucierpi sama spółka. Warto też zawsze mieć na względzie to, czy faktycznie nasze uczestnictwo w spółce rodzi dla niej korzyści i czy jesteśmy lojalni wobec naszego wspólnika tak, aby nie narażać tego podmiotu na straty. Problem ten w ogóle nie istnieje w momencie, kiedy firma, którą prowadzimy działa w zupełnie innej branży co spółka.

A co w sytuacji, kiedy chcemy wejść w spółkę z naszym współmałżonkiem?

Prawo daje nam taką możliwość i nie nakłada zakazu zakładania spółki cywilnej z naszym współmałżonkiem. Trzeba jednak mieć pewną świadomość tego, jakie może to rodzić konsekwencje. Tak jak w przypadku innych wspólnych zobowiązań tak i w przypadku spółki problematyczna może być sytuacja rozwodowa, kiedy to musi nastąpić podział całego majątku. Wiele negatywnych emocji związanych ze sprawą rozwodową niestety bardzo często prowadzi do śmierci dobrze prosperujących wcześniej spółek.

Kolejny problem może wyniknąć w sytuacji, kiedy tylko jeden wspólnik/ współmałżonek posiada własną działalność i sam opłaca swoje składki. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać drugiego wspólnika jako osobę współpracującą z przedsiębiorcą, co automatycznie oznacza konieczność odprowadzenia za niego składek.

Dlatego też znacznie prostsza jest sytuacja, w której to oboje małżonków posiada własne działalności gospodarcze i dodatkowo decydują się oni na założenie spółki cywilnej.

spółka cywilna czy warto

Jesteś prawnikiem albo radcom prawnym?

Załóż konto!

Dowiedź się więcej o portalu

Szukam Pracownika

Szukam pracy