158 wyświetleń

Prawnik w Zespole Nadzoru Regulacji w Departamencie Firm Inwestycyjnych; nr. ref. DIF/05/2021

Urząd KNF

Zapisz
Ogłoszenie wygasło

Twój zakres obowiązków

 • udział w tworzeniu polskich i międzynarodowych aktów prawnych, standardów nadzoru kapitałowego dla firm inwestycyjnych oraz systemów obrotu,

 • opracowywanie analiz i rekomendacji w zakresie obowiązujących i planowanych przepisów krajowych, wspólnotowych oraz standardów międzynarodowych dotyczących firm inwestycyjnych i systemów obrotu,

 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania uczestników rynku dotyczące stosowania przepisów i standardów obowiązujących banki i firmy inwestycyjne w zakresie usług inwestycyjnych (MIFID II/MIFIR, EMIR, PRIIPS),

 • udział w pracach grup roboczych ESMA i organizacji międzynarodowych w zakresie firm inwestycyjnych i systemów obrotu,

 • analizy nowych trendów i rozwiązań, w tym w zakresie FinTech, SupTech, RegTech na rynku kapitałowym,

 • wspieranie procesów nadzorczych dotyczących firm inwestycyjnych i innych podmiotów nadzorowanych,

 • ścisła współpraca w zakresie regulacji i procesów nadzorczych z bankami i firmami inwestycyjnymi świadczącymi usługi inwestycyjne.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo,

 • znajomość zasad funkcjonowania oraz regulacji prawa rynku kapitałowego w Polsce,

 • znajomość przepisów prawa krajowego oraz UE w zakresie działalności firm inwestycyjnych i systemów obrotu (MTF,OTF) (w tym MIFID II/MIFIR, PRIIPS, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem finansowym,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i zdolności analityczne,

 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom,

 • samodzielność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji,

 • gotowość do zagranicznych podróży służbowych i pracy w międzynarodowych zespołach.

Mile widziane

 • praktyczne doświadczenie w stosowaniu wyżej wymienionych przepisów prawa krajowego oraz UE,

 • wiedza z zakresu nowych technologii, w tym FinTech i RegTech,

 • znajomość funkcjonowania innych sektorów rynku finansowego i instytucji w Polsce i Unii Europejskiej oraz procesów legislacyjnych w UE,

 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku inspektora nadzoru bądź prawnika w instytucji finansowej lub kancelarii prawnej,

 • ukończenie aplikacji legislacyjnej lub innej aplikacji prawniczej.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalne, dynamiczne środowisko pracy,

 • możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń z obszaru nowych technologii na rynku finansowym,

 • szansę na projektowanie rozwiązań, które mogą stać się standardem w krajowym, unijnym lub globalnym systemie finansowym,

 • pracę w wyjątkowym zespole specjalistów krajowych i międzynarodowych oraz świetną atmosferę,

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych w renomowanych instytucjach,

 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. PPK, opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku i inne),

 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta,

 • elastyczny czas rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy.

O firmie

Zespół Nadzoru Regulacji w Departamencie Firm Inwestycyjnych w Urzędzie KNF to grupa ekspertów specjalizująca się w projektowaniu rozwiązań regulacyjnych mających duże znaczenie na rynku kapitałowym, zajmująca się między innymi:

• tworzeniem i dostosowywaniem środowiska regulacyjnego do nowych

standardów i wyzwań technologicznych,

• wsparciem procesów nadzorczych dla zapewnienia ochrony klienta i zgodności z prawem usług inwestycyjnych świadczonych przez firmy inwestycyjne i banki.

 

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji