Umowa pożyczki – co trzeba wiedzieć zanim się ją podpisze

Bardzo często w okresie przedświątecznym chcielibyśmy pozwolić sobie na więcej niż nas stać i to właśnie zaciągnięcie pożyczki nam to umożliwia. Nagle, w dość prosty sposób możemy otrzymać przypływ gotówki, którą będziemy mogli wydać na upatrzony cel. Umożliwiają nam to rozmaite pożyczki, a nie brak instytucji, które będą skłonne nam takie zapomogi zaoferować.

Jednakże, tak jak w przypadku każdej umowy, warto dokładnie zorientować się w zasadach, na jakich jest ona udzielana, aby świadomie wiedzieć, na co się decydujemy. Czym wobec tego charakteryzuje się umowa dotycząca zaciągnięcia pożyczki?

Szczegóły związane z umową pożyczki

To, jak taka umowa powinna wyglądać zostało określone w Kodeksie Cywilnym, a są to artykuły od 720 do 724. Warto też wiedzieć, że w przypadku udzielania kredytów zastosowanie ma odrobinę inna umowa niż ta, którą zawieramy pożyczając lub udzielając pożyczki. Umowa pożyczki powinna zawierać takie elementy jak:

1. Dokładne wskazanie stron umowy, a więc zarówno tego, kto pożyczki udziela jak i kto ją zaciąga. Należy podać szczegółowe dane obu stron, a więc imię, nazwisko, adres, pesel i nr dowodu, a w przypadku firm – także NIP, KRS oraz REGON.

2. Określenie samego przedmiotu pożyczki, a więc tego, co się pożycza. To może być kwota lub też określenie jakiejś rzeczy, albo też nieruchomości.

3. Datę zawarcia umowy oraz miejsce, w którym jest zawierana, a także okoliczności jej rozwiązania.Tutaj trzeba wskazać, jaki czas ma pożyczkobiorca na spłatę zaciągniętego zadłużenia. W przypadku braku takiej informacji pożyczkobiorcę obowiązuje 6-tygodniowy termin zwrotu zadłużenia.Ważne też jest to, kiedy pożyczkobiorca ma otrzymać potrzebną mu pożyczkę – zazwyczaj jest to data zawarcia umowy, ale też w umowie można wskazać inny, dogodny termin.

Pożyczkodawca powinien wydać pożyczane dobra w terminie do pół roku od terminu zawarcia umowy lub terminu wskazanego w dokumencie, inaczej roszczenia względem niego wygasają.

4. Określenie konsekwencji niedotrzymania terminu spłaty lub innych warunków umowy. Tutaj można określić ewentualne odsetki, jakie będą naliczane za opóźnienie, co do terminu płatności zobowiązania.

5. Umowa koniecznie musi zawierać podpisy obu stron.

Zawsze warto pamiętać o tym, aby nawet w przypadku najbardziej błahych pożyczek rodzinnych zabezpieczyć swój interes przygotowując umowę w formie dokumentu, gdyż wówczas jest on wiążący i stanowi pewne zabezpieczenie dla obu stron. Warto też wiedzieć, że okresem przedawnienia się roszczeń jest termin 3 lat, dotyczy to udzielenia pożyczki i wydania pożyczanych dóbr jak i roszczeń do jej zwrotu.

pożyczka

Jesteś prawnikiem lub aplikantem? Szukasz więcej zleceń lub nowej pracy? 

Jobforlawyer.pl i się ciesz się większymi przychodami. 

Zakładam konto!

Dowiedź się więcej o portalu

Szukam Pracownika

Szukam pracy