Radca prawny a prawnik

Ukończenie studiów prawniczych ze stopniem magistra nie nadaje prawnikom pełnych uprawnień do wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego, a jedynie do pełnienia obowiązków doradcy prawnego. W celu zdobycia wspomnianych uprawnień niezbędne jest odbycie aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej.
Jaka jest zatem różnica między radcą prawnym i adwokatem a doradcą prawnym?

Doradca prawny – możliwości zawodowe

Doradca prawny posiada ograniczone możliwości pracy zawodowej, ze względu na brak uprawnień adwokackich czy radcowskich. Jednak może z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego. W przypadku nieukończenia aplikacji bądź niemożliwości jej rozpoczęcia z różnych względów, wielu młodych prawników rozpoczyna karierę doradcy prawnego, pracując w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepis ten wynika wprost z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 2003r., kiedy to zaczęło być możliwe prowadzenie biur doradztwa prawnego przez osoby nieposiadające ukończonej aplikacji.

Uprawnienia doradcy prawnego

Do zadań doradcy prawnego należy udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie projektów pism procesowych. W niektórych sytuacjach dozwolone jest reprezentowanie klienta przed sądem, jednak nie zawsze. Doradca prawny nie może być pełnomocnikiem w sprawach, w których przepisy jasno wskazują na obowiązek reprezentacji adwokacko-radcowskiej, czyli m.in. przed :
– Sądem Najwyższym,
– Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– Trybunałem Konstytucyjnym.

Radca prawny i adwokat a doradca prawny – różnice

Najważniejszą różnicą między radcą prawnym i adwokatem a doradcą prawnym jest konieczność ukończenia przez pierwszą grupę stosownej aplikacji. Co więcej, zawód adwokata czy radcy prawnego opiera się na szeregu regulacji, które nie dotyczą doradcy prawnego, ponieważ zawód ten nie został nigdzie uregulowany.

Praca dla prawnika bez ukończonej aplikacji nie wymaga zatem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz nie ma konieczności do stosowania się do kodeksów etyki. Brak regulacji prawnej generuje brak podlegania odpowiedzialności dyscyplinarnej. Co za tym idzie, doradca prawny nie musi nawet posiadać ukończonych studiów prawniczych. 

Tajemnica zawodowa – doradca prawny 

Praca dla radcy prawnego czy adwokata, to oprócz obowiązków zawodowych, również obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz zachowanie dyskrecji. Tym, co odróżnia doradcę prawnego od adwokata czy radcy prawnego, jest także to, że zawód ten, poprzez brak jakichkolwiek regulacji prawnych, nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych od klientów. Skutkuje to brakiem możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytania sądu w sytuacji, gdy ten powoła doradcę na świadka. Adwokat oraz radca prawny dysponują możliwością uchylenia się od odpowiedzi sądu.

Tajemnica adwokacka i radcowska

Tajemnica adwokacka i radcowska jest jednym z najważniejszych obowiązków oraz przywilejów wpisanych w zawód adwokata i radcy prawnego. Stanowi fundament relacji, jaką profesjonalny pełnomocnik powinien zbudować ze swoim klientem.

Tajemnica zawodowa ma jeszcze inne zalety. Jest także gwarancją ochrony praw każdej ze stron procesu sądowego. Stoi na straży jego sprawiedliwości i właściwego przebiegu. Jest zatem niezbędnym elementem do udzielania skutecznej pomocy klientom. Różnica pomiędzy adwokatem i radcą prawnym a doradcą prawnym jest zatem istotna ze względu na ograniczenie wykonywania zawodu oraz ciążącą na adwokacie o radcy, tajemnicy zawodowej.

praca radca prawny

Jesteś po studiach prawniczych?

Zajmujesz się na codzień sprawami pomocy prawnej i udzielasz porad prawnych i udzielasz porad prawnych w sprawach karnych? ?

Rozwiązujesz sprawy karne i świadczysz usługi dot. prawa pracy, prawa cywilnego lub karnocywilnego?

A może szukasz posady w kancelarii prawnej, kancelarii adwokackiej prawnikiem albo radcom prawnym?

Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, to znaczy, że nie może zabraknąć Cię naszym katalogu pracowników!

Znajdź zlecenie wykonania fotokopii akt lub substytucji i ciesz się nowymi kontaktami zawodowymi.

Załóż konto

Szukam Pracownika

Szukam pracy